Програма етики та відповідності

Наші співробітники дотримуються відповідних законів і правил, а також норм поведінки, що відповідають нашому прагненню до чесності, справедливості та цілісності.

Програма етики та відповідності у компанії AbbVie:

Всі співробітники компанії AbbVie мають стояти на чолі та розвивати культуру етичної та відповідальної поведінки. З цією метою, у компанії створено Відділ Етики та Дотримання Норм (OEC), основна робота якого полягає у розробці та вдосконаленні нашої програми відповідності. Цей відділ очолює наш головний спеціаліст з питань етики та дотримання норм, який входить до складу вищого керівництва компанії та регулярно звітує по питаннях відповідності перед головою правління та генеральним директором компанії і, ще перед іншими вищими керівними органами AbbVie, такими, як Рада директорів та Комітет з питань громадської політики. Співробітники OEC надають цілеспрямовану підтримку керівництву, працівникам та всьому бізнесу компанії AbbVie.

Для допомоги у впровадженні програми відповідності, у компанії був створений Комітет ділової поведінки (BCC) та Комітет фармацевтичної відповідності США (PCC). Обидва комітети очолює головний спеціаліст з питань етики та дотримання норм, до нього входять керівники вищого рівня і він є підзвітний безпосередньо голові правління та генеральному директору компанії. BCC зосереджується на програмі відповідності глобального масштабу, тоді як PCC - на питаннях відповідності, що стосуються Сполучених Штатів Америки. Обидва комітети проводять періодичні зустрічі для обговорення питань, що стосуються норм відповідності, передбачених рамками їх статутів, включаючи дотримання правових та регуляторних обов’язків та зобов'язань, оцінку нашої програми відповідності, змін у правовому та регуляторному середовищах, у сферах ризику та найкращих практиках, а також вдосконалення і самої програми.

За межами Сполучених Штатів, нашою Програмою партнерської відповідності керують місцеві комітети з питань партнерської відповідності , які складаються з генерального менеджера та інших топ-менеджерів, що працюють на території тієї чи іншої країни. Працюючи з персоналом OEC, Комітети з питань партнерської відповідності несуть відповідальність за повсякденну роботу програми, включаючи моніторинг дотримання норм, забезпечення обізнаності та підготовки програми, перегляд політик та процедур та надання консультацій місцевим працівникам. Комітети збираються на регулярній основі для обговорення нових проблем та проведення роботи з персоналом OEC в залежності від темпів впровадження нових програм з дотримання вимог та підвищення обізнаності. Спеціалісти з питань дотримання норм законодавства знаходяться по всьому світу, саме вони і забезпечують нагляд та контроль за роботою Комітетів з питань партнерської відповідності.

Кодекс ділової поведінки, доступний у друкованому вигляді та он-лайн, визначає основні принципи та вимоги до етичної поведінки. Працівники компанії AbbVie щороку читають і засвідчують дотримання норм цього Кодексу. Наш Кодекс чітко зазначає, що компанія AbbVie не допускає жодної незаконної або неетичної поведінки в будь-якому аспекті її бізнесу. Він підкреслює важливість етичної та чесної поведінки, дотримуючись діючих у компанії політик та процедур, належним чином трактуючи конфіденційну інформацію, уникаючи конфлікту інтересів та забезпечуючи ведення бухгалтерського та фінансового обліку діяльності компанії AbbVie з належною точністю та неупередженістю. Крім того, Кодекс вимагає, щоб наші працівники задавали питання або повідомляли про будь-які власні зауваження щодо питань відповідності.

Окрім Кодексу, у нашій компанії запроваджені відповідні політики та процедури, які спрямовують працівників під час їх повсякденної діяльності. Вони охоплюють відповідні закони та нормативні акти, включаючи закони про харчові продукти та лікарські засоби та закони, що стосуються державних програм охорони здоров'я. Вони також враховують норми та правила найкращих практик галузі, включаючи положення Кодексу фармацевтичного маркетингу Міжнародної федерації виробників фармацевтичної продукції та їх об’єднань (IFPMA) та Кодексу взаємодії з працівниками медичної галузі Асоціації виробників та дослідників фармацевтичної галузі Америки (PhRMA), а також інших діючих норм та правил цієї галузі. Ми регулярно оновлюємо наші політики з урахуванням змін у законодавстві та галузевих кодексах, включаючи правила щодо подарунків, харчування та навчання, які ми надаємо спеціалістам у галузі охорони здоров'я.

Компанія AbbVie також дотримується вимог законодавства, промисловості та відповідних установ щодо взаємодії наших співробітників з фахівцями та організаціями сфери охорони здоров'я. Ми дотримуємося національних, регіональних, державних та інших вимог щодо прозорості наших відносин з фізичними та юридичними особами, які беруть участь у наданні медичної допомоги. За необхідністю ми відстежуємо та повідомляємо про платежі та передачу відповідних цінних товарів (наприклад, їжі), що надаються постачальникам медичних послуг та організаціям.

Створення середовища, де працівники можуть ставити питання і висловлювати свої занепокоєння, допомагає нам підвищити нашу прихильність до етичної поведінки. Для наших працівників та будь-яких інших осіб ми створили системи та процеси, використовуючи які, вони можуть ставити питання, висловлювати свої занепокоєння та повідомляти про підозри або фактичні порушення нашого Кодексу, політик та процедур, законів та правил, не побоюючись відплати чи покарання. Ми пропонуємо ряд ресурсів, таких як телефон гарячої лінії OEC (800-254-0462), а також гарячу веб-лінію, котрі доступні цілодобово, сім днів на тиждень. Крім того, будь-який співробітник може звертатися безпосередньо до OEC та до головного спеціаліста з питань етики та дотримання норм.

Усі подані скарги аналізуються і у разі необхідності проводяться коригувальні дії, включаючи розірвання відносин зі співробітниками або постачальниками. Відповідно до наших внутрішніх або юридичних зобов'язань, в залежності від обставин, ми передаємо дані про фактичні або потенційні порушення вищому керівництву, Раді та уряду (-ам). OEC також створює можливості для особистих зустрічей з працівниками шляхом участі в національних, регіональних і місцевих зібраннях. Питання, що стоять на порядку денному, також висвітлюються на сайті OEC та через інші засоби комунікації.

Навчання та освітні програми для співробітників та інших відповідних працівників підвищують їхню обізнаність у основних положеннях нашого Кодексу, а також правових та етичних наслідках їхніх дій та поведінки. Співробітники компанії AbbVie працюють з нашими комерційними командами по всьому світу, допомагаючи їм проводити тренінги та впроваджувати освітні програми, які допомагають забезпечити відповідність та зміцнити репутацію компанії AbbVie, як відповідального корпоративного громадянина, а також покращити відносини з клієнтами та іншими зацікавленими особами.

Наприклад, працівники в Сполучених Штатах, Пуерто-Ріко і Латинській Америці беруть участь у нашій програмі «Правова та етична ресурсна мережа» - навчальної веб-системи, розробленої з метою підвищення обізнаності щодо політик та процедур, а також правових та етичних наслідків ділових рішень. Інший успішний підхід полягає у використанні інтерактивних ігор з так званими етичними викликами, в яких місцеві співробітники зустрічаються з представниками OEC віч-на-віч для того, щоб мати можливість задавати будь-які питання та обговорювати політику компанії.

Очікується, що співробітники компанії AbbVie та інший відповідний персонал дотримуватимуться положень нашого Кодексу, як обов’язкової умови їхньої подальшої роботи. Кожен, хто порушує наш Кодекс або будь-яку політику чи процедуру, підлягає відповідним дисциплінарним діям. Будь-який працівник компанії AbbVie, який не повідомляє про порушення політики або процедури компанії, про яке він або вона знають або могли знати, також підпадає під дію дисциплінарного покарання. Компанія AbbVie не допускає жодної відплати проти будь-кого, хто добросовісно повідомляє про порушення або потенційне порушення нашого Кодексу, політики або процедур, законів або правил. Ці керівні принципи належними чином оприлюднюються та виконуються.

OEC використовує результати внутрішніх розслідувань, аудитів та програм внутрішнього моніторингу для оцінки ефективності та визначення напрямків удосконалення програми відповідності та відповідних практик ведення бізнесу. Крім того, у своїй оцінці, ми враховуємо зовнішні передумови, у тому числі, урядові розслідування, розрахунки, кодекси промисловості та рекомендації, що допомагають нам визначити нові можливості для розширення програми відповідності.

Результати розслідувань, перевірок та моніторингу повідомляються відповідним співробітникам OEC та керівникам бізнесу. Визначивши зону усунення порушень, OEC та інші партнери компанії AbbVie разом створюють умови для проведення необхідних коригувальних дій.