Технології та платформи

Інвестуючи в новаторські технології та платформи, ми прагнемо прокласти шлях для їх впровадження у нашій мережі, щоб, таким чином, забезпечити кращі рішення для наших пацієнтів. 

Час для кардинальних змін

Останні два десятиліття ми спостерігали безпрецедентну кількість досліджень в області біології людини, з досягненнями в галузі генетики, ракової геноміки, біології стовбурових клітин, біоінформатики та системної біології, що відкрило шлях до нових методів лікування. У майбутньому досягнення не тільки в галузі лікарської хімії, але і в таких областях, як інжиніринг білків, кон'югати антитіл, біспецифіка та імунотерапія, принесуть нові цілі.

Технології на основі білку

Один зі способів посилення терапевтичного ефекту антитіл полягає в тому, щоб поєднати або «кон'югувати» їх з синтетичними препаратами, що підвищує їх здатність націлюватися на специфічний антиген. Інший спосіб підвищити терапевтичний ефект антитіл полягає у використанні технології, що дозволяє генерувати подвійне специфічне антитіло до двох цільових антигенів (також званих антитілами подвійного варіабельного домену [DVD]).

Colorful graphic of antibodies

Біспецифіка

Наша біспеціфічна платформа - це технологія, яка має великі перспективи. У минулому її називали DVD платформою. Насправді, ця платформа здатна виробляти більш широкий спектр різних біспецифічних форматів, а DVD - це лише невелика їх частина. Ці біспецифічні формати мають широкий діапазон зв'язування з білками і біологічні характеристики.

В онкології ми розглядаємо нашу біспецифічну платформу як шлях до нової біології, а не просто до комбінованої терапії. Наприклад, ми вивчаємо використання наших біспецифічних засобів для підвищення ефективності кон'югатів антитіл до лікарських препаратів (ADCs). У доклінічних системах ми можемо показати, що біспецифічні засоби, які зв'язуються з двома частинами однієї і тієї ж молекулярної мішені, мають кращу проникність до ракових клітин, ніж традиційний ADC. Це може забезпечити більше навантаження на токсини, тим самим підвищуючи ефективність препаратів, створених на основі біспецифічної платформи.

Аналогічно, біспецифічні засоби, які зв'язуються з двома молекулярними мішенями однієї і тієї ж ракової клітини, можуть бути використані для збільшення специфічності пухлини, що дозволяє нам переслідувати мішені, які мали певний ступінь експресії в нормальній тканині. Завдяки нашій біспецифічній платформі, ми можемо створити широкий спектр білкових сполук, котрі, в кінцевому рахунку, сприятимуть народженню нових біопрепаратів з різними механізмами дії.

Інноваційна та таргетна терапія

Ми вивчаємо кілька нових методів доставки ліків, які є більш точними та результативними. Від зменшення впливу хіміотерапії на здорові клітини до відкриття нових шляхів лікування нейродегенеративних захворювань - наші дослідження інноваційної, цільової доставки ліків спрямовані на зміну способу лікування цих хвороб. 

bluegloves

ADCs - Кон’югат антитіла з лікарським препаратом

Кон'югати антитіл з лікарським препаратом (ADCs) являють собою перевірену технологічну платформу, яка доставляє терапевтичний агент з забезпеченням точного націлювання на антитіло.

ADC бере на себе дію сильнодіючого токсину, який є надто потужним для системного введення, і з'єднує його з моноклональним антитілом, щоб його можна було доставляти безпосередньо до ракових клітин, зберігаючи, при цьому, нормальну тканину. Ідея з ADC не нова, але лише недавно прогрес у визначенні цілей, розробці антитіл, хімії лінкерів та технології токсинів об'єдналися, щоб зробити цю платформу перспективною.

Наша потужність, яку ми демонструємо у відкритті та розробці високоспецифічних моноклональних антитіл та наш досвід, здобутий у хімії та аналітиці малих молекул, роблять ADC досить сильною зоною, в якій може розвиватися компанія AbbVie.

Орієнтація на ракові стовбурові клітини

Ракові стовбурові клітини – це коріння для росту пухлини. Вони ініціюють і увічнюють ріст пухлини і є більш стійкими до хіміо - та променевої терапії. Ракові стовбурові клітини являють собою пухлинні клітини, які метастазують, сприяючи поширенню раку по всьому організму людини.

Завдяки роботі, ініційованій компанією «Стемцентркс» (Stemcentrx), ми розробили такі методи лікування, які чітко орієнтовані на ракові стовбурові клітини, і які, з часом, могли б генерувати такий препарат відповідної сили дії, який міг би вбити їх. Ми переконані, що націлювання на та ліквідація ракових стовбурових клітин дозволить створити кращі умови для виживання пацієнтів.

Дізнайтеся більше про парадигму ракових стовбурових клітин

Наночастинки та білкові капсули

Складна система клітин, які переносять кров до мозку і спинного мозку, не дозволяє біологічним препаратам проникнути через них. Тому ми досліджуємо нові шляхи перетину гематоенцефалічного бар'єру, використовуючи для цього наночастинки та білкові капсули. Ці інноваційні системи доставки ліків можуть призвести до успіхів у відкритті та розробці нових лікарських засобів для лікування захворювань головного мозку, таких як хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона.

Використання сил людського організму

Оскільки ми краще розуміємо біологію людини, ми маємо можливість використовувати сили нашого організму для розробки нових способів боротьби з хворобами. Рак та імуноопосередковані захворювання - це дві області, де останні дослідження показують, як нові рішення можуть виходити зсередини.

Blue cells.

Імуноонкологія та імунотерапія

В онкології ми стимулюємо імунну систему для атаки ракових клітин, а от для імунологічних захворювань – навпаки, ми прагнемо пригнітити її вплив, бо атакуючи нормальну тканину, імунна система завдає лише шкоду людському організму. Ключ до лікування обох типів захворювань – це імунотерапія.

Наприклад, між імунною системою і пухлинами точиться постійна боротьба. Пухлини використовують різні механізми, щоб уникнути руйнування імунними клітинами. Одним зі способів, яким вони користуються, є залучення рецепторів контрольних точок для впливу на імунні клітини. Молекули контрольних точок є ключовими перемикачами в імунних клітинах, і їх активація блокує імунну відповідь, спрямовану на те, що ідентифікується як «чужорідне» в тілі. Коли пухлини залучають ці контрольні точки, імунним клітинам важко ідентифікувати пухлину як щось, що їм потрібно атакувати, тим самим пригнічуючи їхню активність. Найбільший прорив в імунотерапії, який відбувся в останні роки, полягав у тому, що вчені виявили, що пригнічення цих рецепторів може активувати імунні клітини і сприяти протипухлинній відповіді.

Протипухлинна активність інгібіторів контрольних точок вчить нас, що пухлини можуть контролюватися імунною системою, але блокада контрольної точки є лише одним з підходів, і от уже впродовж декількох років, ми вивчаємо і інші підходи, які виходять за межі інгібіторів контрольних точок.

Вивчення мікробіома кишківника

Останніми роками все більше і більше уваги приділяється темі мікробіома кишківника. Бактерії і мікроорганізми які знаходяться у нашому шлунково-кишковому тракті, виконують критичні функції, такі як травлення і продукування вітамінів, а здатність легко перепрограмувати бактерії для виконання інших функцій, змінює спосіб дослідження серйозних захворювань. Разом з компанією «Синлоджік» (Synlogic) ми вивчаємо мікробіом кишківника з метою створення нових лікарських засобів для лікування запальних захворювань цього органу.

Наука та виробництво

Поширеною проблемою при дослідженні ліків є те, що останні не розчиняються у воді а, отже, не можуть бути засвоєні організмом. Ми знайшли спосіб використовувати ті ж методи екструзії розчинення, які використовувалися в промислових умовах протягом століть, і застосовуємо їх у медицині, що дозволяє нам відкривати можливості для формування нових лікарських засобів для лікування пацієнтів з різними захворюваннями, від вірусних інфекцій до раку. 

AbbVie factory in motion.

Виробництво біопрепаратів

Успіх виробництва біопрепаратів значною мірою вимірюється відтворюваністю продукції. Через складні лінії розвитку клітин, виробництво культури клітин і контроль якості, ми долаємо складність виробництва макромолекул, щоб забезпечити послідовну продуктивність препарату. Наш досвід в галузі біопрепаратів полягає в тому, що ми розробили перше повністю людське моноклональне антитіло. Сьогодні наша команда виробників біопрепаратів впевнено займає лідерські позиції у цій галузі, забезпечуючи наукову підтримку на всіх етапах виробництва. Наша команда співпрацює з відділам розробок та досліджень та нашими клієнтами по контрактному виробництву для розширення та передачі нових продуктів на комерційні виробничі ділянки, усунення технічних проблем, пов'язаних з виробництвом продукції або лабораторними випробуваннями, а також визначення та впровадження вдосконалень самого процесу виробництва для збільшення об’ємів або продуктивності. У якості доставки лікарських засобів ми використовуємо хімічні та ферментаційні лікарські речовини, стерильні та нестерильні лікарські засоби, аналітичні методи випробувань та необхідні для цього прилади.

Технологія Meltrex, інноваційна лікарська форма

Поширеною проблемою при дослідженні ліків є те, що останні не розчиняються у воді а, отже, не можуть бути засвоєні організмом. Ми знайшли спосіб використовувати ті ж методи екструзії розчинення, які використовувалися в промислових умовах протягом століть, і застосовуємо їх у медицині, що дозволяє нам відкривати можливості для формування нових лікарських засобів для лікування пацієнтів з різними захворюваннями, від вірусних інфекцій до раку.