Напрямки онкології

Вивчення нових підходів і механізмів лікування раку.

Терапевтичні засоби на основі білків

Білкова інженерія відноситься до проектування і конструювання синтетичних білків, які мають бажану функцію.[1]

Синтетичні препарати

Синтетичні препарати - це сполуки, які впливають на клітинну активність і розроблені як терапевтичні засоби. Вони можуть бути використані для перепрограмування, самовідновлення або диференціації різних функцій клітин, від яких залежить ріст та виживання ракових клітин. У рамках наших досліджень, ми прагнемо розробити синтетичні препарати зі специфічними характеристиками, які були б спрямовані на блокування росту та/або поширення ракових клітин.[2]

Апоптоз, ще відомий як запрограмована загибель клітин, є важливим природним процесом, який виводить пошкоджені, непотрібні або небезпечні клітини з організму. При апоптозі клітина розпадається і її фрагменти поглинаються іншими типами клітин, які захищають організм від поглинання відходів, шкідливих мікроорганізмів та іншого позаклітинного матеріалу [3]. У нормальних клітинах апоптоз проходить у вигляді послідовних молекулярних подій і викликається клітинним стресом або травмою.[3]

Біопрепарати

Біопрепарати - це речовини, отримані з живих організмів або у лабораторних умовах. Біопрепарати, які стимулюють імунну систему організму діяти проти ракових клітин, часто називають імунотерапією, і вони безпосередньо не націлені на ракові клітини. Інші біологічні засоби, такі як антитіла, націлюються на ракові клітини напряму і заважають специфічному клітинному процесу, який бере участь у рості та прогресуванні пухлини. Ми досліджуємо і розвиваємо обидва типи терапевтичних засобів.[4]

female scientist lab

Комбіновані технології

Одним зі способів посилення терапевтичного потенціалу антитіл є їх поєднання або «кон'югація» з синтетичними препаратами, що об'єднує здатність сполуки націлюватися на специфічний антиген і потенційну користь комбінованого препарату. [5] Інший спосіб посилення терапевтичного потенціалу антитіл полягає у використанні технології, яка дозволяє генерувати подвійне специфічне антитіло до двох цільових антигенів (також званих антитілом з двома варіабельними доменами)

[1] Туранлі-Їлдіз Б. (Turanli-Yildiz B), Алкім К. (Alkim C), Какар З.П. (Cakar ZP). Методи та сфери застосування білкової інженерії. Білкова інженерія. 2012;ISBN 9789535100379:33-58. Джерело

[2] Відкриття синтетичних препаратів для лікування раку: успіхи, виклики та можливості, Журнал «Молекулярна онкологія», Квітень 2012;6(2):155-176.

[3] Альбертс Б. (Alberts, B.), Джонсон А. (Johnson, A.), Льюіс Дж. (Lewis, J.), Морган Д. (Morgan, D.), Рафф М. (Raff, M.), Робертс К. (Roberts, K.) та Уолтер П. (Walter, P.) (2015). Клітинна смерть. Молекулярна біологія клітини (6-е видання). (стор. 1021-1034). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Видавничий дім «Гарланд Саєнс» (Garland Science).

[4] Інформаційний Бюлетень Національного Інституту Раку. Біопрепарати від раку: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/biological , дата перегляду: 29 квітня, 2014 р.

[5] Сассун І. (Sassoon I), Бланк В. (Blanc V). Клінічні дані по кон’югату антитіла з лікарським препаратом: огляд. Журнал «Методи молекулярної біології». 2013;1045:1-27.

[6] Айгенброт К. (Eigenbrot, C.) та Фу Г. (Fuh, G). Антитіла два в одному з подвійною дією Fab. Журнал «Актуальні думки в хімічній біології». 2013; 17: 400-405.